kathedraal van de opstanding van évry

Het bisdom

Stichtte in 1966. 194 Gemeenten. 55 kilometers van het Noorden tot het Zuiden - 40 kilometers van het Oosten naar het Westen. Doortrokken door de Seine met een vast netwerk van autobanen en spoorwegen. 1 300 000 bewoners. 110 stedelijke gemeenten : 94 % van de bevolking. 84 landelijke gemeenten : 6 % van de bevolking, maar 2/3 van de oppervlakte van het bisdom.

700 000 gedoopten, 40 tot 50 000 praktizerende, 5 onderpastoorsambten, 22 pastorale wijken, 95 parochies, 250 kerken. 50 priesters tot het bisdom behorend, 34 geleende priesters uit andere bisdommen, 28 vaste diakens, 43 kloostergemeenschappen. Vele aangestelde verantwoordelijke leken.

De kathedraal

De kathedraal van de Opstanding werd tussen 1992 en 1995 door de Zwitserse architect Mario Botta gebouwd. Zij wordt aan St Corbinianus, gewijd, geboren dichtbij Évry in 680, prediker van Beieren. Haar kosten hebben 13 miljoen euro bedragen.

Toespraak van Johannes-Paulus II (22 augustus 1997)

Zij heeft de vorm van een verminkte cilinder van 38 m van doorsnede uitstekend aan 34 m. De muren worden van 670.000 bakstenen bedekt die meetkundige tekeningen vormen. De top wordt van vierentwintig linden, symbolen van leven bekroond. De metalen klokkentoren bevestigde aan de top draagt vijf klokken. De kathedraal wordt tegen een geheel van gebouwen die de vorm van een klooster hebben gezet.

De kerkschip is een verticale cilinder van 29 m doorsnede met bakstenen beklede. De bodem wordt van zwart graniet
bedekt. De glazen ruimte tussen het dak en de muren laat een verticale natuurlijke verlichting toe.

Achterin het koor een kerkraam symboliseert een boom. Het altaar in marmer berust op een kolom die steun in de crypte neemt. Erop werd Christus in Tanzania aan het begin van de 20e eeuw vervaardigd. Aan de toegang van de koor, laat de doopvont in marmer de dopen per onderdompeling toe. Hij wordt door een hout standbeeld van Onze Lieve Vrouw van de 16e eeuw beheerst. Aan de rechterkant wordt de catedra, door een bijzondere versiering in bakstenen gevaloriseerd. Een standbeeld in brons beeldt uit St Corbinianus. In de helling die naar het koor leidt, bestaat de Kruisweg uit drie platen van versteend hout afkomstig uit Arizona.

De "Dag kapel", van achtzijdig vorm, laat intiemere plechtigheden toe. Geplaatst onder de koor, bevat de crypte vierentwintig graftombes bestemd voor de bisschoppen van Évry.


Flux RSS